microtechsolution.co.th

  Login or Register       
  CCTV SYSTEM
  NETWORK SYSTEM
  PA & CONFERENCE
  ACCESS CONTROL
  MA TV SYSTEM
  BARRIER GATE
  CAR PARK GUIDANCE
  INTRUSION
  FIRE ALARM
 

 

                     MICROTECH SOLUTION CO.,LTD. 

บริษัท ไมโครเทคโซลูชั่น จำกัด เป็นบริษัท รับเดินสาย Fiber Optic (รับเดินสายไฟเบอร์ออฟติก) รับเหมางานไฟฟ้า และสื่อสาร ระบบเน็ตเวิร์ค ระบบกล้องวงจรปิด และสื่อดิจิตอลครบวงจร ที่มีประสบการณ์ และดำเนินงานด้วยช่างที่มีคุณภาพมีความชำนาญ ผ่านการรับรองจากกรมแรงงาน มีใบรับรองความรู้ความสามารถ สำหรับช่างไฟฟ้าในอาคาร หรือ ไลเซนส์ (License) มีความรับผิดชอบในงานเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ทันเวลา และอยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนด 

 

ราคาติดตั้ง เริ่มต้นดังต่อไปนี้

ราคา เดินสาย Fiber Optic SM 6 Core

15  บาท/เมตร

ราคา เดินสาย Fiber Optic SM 12 Core

27 บาท/เมตร

ราคา เดินสาย Fiber Optic SM 24 Core

37  บาท/เมตร

ราคา เดินสาย Fiber Optic MM 6 Core  

36  บาท/เมตร

ราคา เดินสาย Fiber Optic MM 12 Core

53  บาท/เมตร

ราคา เดินสาย Fiber Optic MM 24 Core

84  บาท/เมตร

ราคา Splice Fiber

300  บาท/จุด

ราคา Pitch Cord Fiber

260  บาท/เส้น

***หากลูกค้าสนใจในสินค้าและบริการ ติดต่อได้ที่ 0847235747 คุณมานิต LINEID : oilmanit

 

 

บริษัท ไมโครเทคโซลูชั่น จำกัด เป็นบริษัท รับติดตั้งงานไฟฟ้า ด้วยทีมช่างมี License ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร (ผ่านการรับรองจากกรมแรงงาน มีใบรับรองความรู้ความสามารถ สำหรับช่างไฟฟ้าในอาคาร) ตามกฏหมายกำหนด (กฏหมายมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2559)

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
Online:  1
Visits:  62,016
Today:  15
PageView/Month:  433